Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Wegproblemen of weg problemen

Het dichtslibben van Nederlandse wegen is een gevolg van gebrek aan visie

Op tal van terreinen mag Nederland een vooruitstrevend land genoemd worden. Dat geldt echter zeker niet voor verkeer en (openbaar) vervoer. Toen in 1854 in Londen de eerste ondergrondse ging rijden kwam er in Nederland pas zeventig jaar later een eind aan de paardentram. De metro was intussen in Londen en ook in Parijs een […]

Wie zou Wilders opvolgen als hij af zou treden?

Gevreesd moet toch worden, althans voor Wilders zelf, dat hij ofwel gevangen zit in een door hem zelf ontworpen constructie, ofwel op enig moment het risico van een ineenstorting van zijn partij zal moeten nemen.

In mijn column ‘Is dit het einde van Geert Wilders?’ heb ik het een tijdje geleden gehad over een mogelijk vertrek op betrekkelijk korte termijn van Wilders. Zulks op basis van een voor hem, ondanks winst, ongetwijfeld toch teleurstellende verkiezingsuitslag. Een niet onbelangrijk aspect is daarin buiten beschouwing gebleven, namelijk die van de troonopvolging binnen […]

De PvdA, de pijngrens en het leedvermaak

"Alleen de bekrompen geest schept genoegen in de teloorgang van een partij met zo veel verdienste voor de Nederlandse samenleving."

Zonder overdrijving kan gezegd worden dat de neergang van de Partij van de Arbeid tot nogal wat voldoening heeft geleid bij een groot aantal kiezers. Niet enkel bij het deel dat zich ter rechter zijde van het politieke spectrum bevindt. Ook bij veel linkse kiezers die de PvdA bij de laatste verkiezingen wensten te negeren is […]

Pas op voor mensen

‘Ik verbaas me steeds weer over het grote aantal geschikte en behoorlijke mensen op de wereld, terwijl de mensheid als geheel zo’n zootje is.’ – J.C. Bloem.

Pas op voor mensen, voor je het weet heb je de verkeerde voor. Je kunt dat niet altijd zien, geloof me. Al die vermommingen tegenwoordig. Hooligan, Skin-head, Nazi, Boeddhist, Moslim.  De straten zijn er vol mee. Sommige boosdoeners zijn zelfs vermomd als gewone mensen, als u en ik. Er zijn er met het lijf vol […]

Linksaf willen, rechtsaf gaan

Marktwerking in de zorg en bonus-uitwassen zijn veel kiezers een doorn in het oog. Toch krijgt winstbejag nog steeds alle ruimte

De roep om en kennelijke behoefte aan democratische vernieuwing blijkt zich bij de onlangs gehouden verkiezingen nauwelijks te verhouden tot de gemaakte keuzes. Keuzes waarbij het toch vooral in de richting is gegaan van partijen van wie in dit verband niet zo heel veel te verwachten valt. Wel dient daar onmiddellijk aan te worden toegevoegd dat […]

Verenigde EU belangrijker dan ooit

"Het nieuwe Midden-Oosten dat Afrika heet gaat een enorme aanslag doen op het incasseringsvermogen en de veerkracht van de Europese landen."

Zij die blijven pleiten voor het opheffen van de Unie, dan wel voor een Nexit, lijken weinig oog te hebben voor hetgeen zich thans in Afrika aan het afspelen is. Ontwikkelingen die in de komende jaren een grote aanslag zullen doen op het incasseringsvermogen van de Europese landen en waarbij de vluchtelingencrisis van 2015 in […]

Is dit het einde voor Geert Wilders?

Een beter ‘opgeheven hoofdmoment’ komt er waarschijnlijk niet

Geert Wilders is sedert 1998 Kamerlid. Volgend jaar dus twintig jaar en dat is lang. Als je het zo lang in de politiek volhoudt en dat bovendien onder omstandigheden die je geen mens toewenst, dan moet je wel gedreven zijn. Die gedrevenheid is bewonderenswaardig, er vanuit gaande dat deze niet op geestelijk ongezonde cellen is […]

Wilders schiet in eigen voet

Geldschieters lijken af te haken, de kas is leeg

Geert Wilders bewondert Trump en is maar wat graag bereid om de Nederlandse aarde ook vruchtbaar te maken voor de politieke wanorde zoals die aan de overkant van de oceaan is ontstaan. Voor Nederland is er echter hoop. De klucht die zich in de VS afspeelt kan zich vooral voltrekken dankzij de kassa die Trump […]

De samenleving moet geopereerd worden

Democratische pleisters en verbanden zijn niet meer voldoende

Hoewel het aantal partijen waarop met de komende verkiezingen gestemd kan worden weer aanzienlijk is, lijkt de keuze toch zeer beperkt. Nagenoeg alle partijen conformeren zich aan de structuren die onze samenleving al tijden beheersen en die eerder oplossingen voor een aantal wezenlijke knelpunten lijken te blokkeren dan er aan bij te dragen.  Men blijft […]

Hoe serieus zijn verkiezingen nog?

Democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten.

Er is nog al wat op te voeren om de (tegen)stelling ‘democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten’ te onderbouwen. De kiezer is domTe pas en te onpas wordt er geroepen om meer democratie waarbij het referendum wordt opgevoerd als het wondermiddel en dat allemaal met de voorstelling dat de kiezer […]

Meer zien