Neerlandicus

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Amerika gedraagt zich al meer dan honderd jaar volstrekt willekeurig

"De Verenigde Staten gedragen zich al meer dan honderd jaar volstrekt willekeurig, daar waar het gaat om rechtsorde, democratie en vrijheid - toch de begrippen waarop het land zich nadrukkelijk laat voorstaan."

Hoe geloofwaardig willen de internationale instituten nog zijn. De Europese Unie kan maar niet loskomen van de kritiek dat ze vooral aan het handje van de internationale bankwereld loopt. De NAVO tast haar eigen geloofwaardigheid aan door wapens aan de vijand van hun leden te leveren. De Verenigde Naties op haar beurt maakte zichzelf al […]

Een land is geen kruidenierswinkel

De vraag die gesteld mag worden is of de democratie de situatie nog aan kan. Is de macht van de financiële wereld nog terug te draaien?

Nederland staat bekend om zijn kruideniersmentaliteit. Vooral op de centjes passen is het motto en de kabinetten doen dit motto de laatste decennia meer dan eer aan. Op de centjes passen. Het moet gezegd; door deze manier van regeren is het Rutte II gelukt om de economische crisis te boven te komen, mede dankzij de […]

De Unie van Utrecht: inspiratie voor Europese eenheid

Tegenstanders van Europese eenheid miskennen niet enkel de kans op voortdurende vrede, ze vinden vooral ook hun ongelijk in de geschiedenis

Ze vochten elkaar de keet uit, de gewesten, ridderschappen en kwartieren in ‘Neerlands voorland’. Friesland stond Holland naar het leven en andersom, het Bisdom Utrecht trok menig zwaard om tegen Arkel ten strijde te trekken of Holland van het lijf te houden en dezelfde situaties deden zich voor in o.a. het Hertogdom Brabant en het […]

De Olympische Spelen: niet meedoen is belangrijker dan verliezen

Voorstanders houden niet op ons wijs te maken dat de kosten voor de baten uit gaan en dat uiteindelijk de kassa overvloedig zal rinkelen. De feiten van de Spelen die de afgelopen decennia zijn gehouden vertellen ons echter iets geheel anders.

Op zichzelf geeft het een interessante samenhang; de Olympische Spelen en de noodzakelijke aanpak van de infrastructuur in ons land. Zoals bekend meent hare gelukzaligheid mevrouw Edith Schippers dat het naar ons land halen van de Olympische Spelen in het gezegende jaar 2032 serieus moet worden onderzocht, al plaatst zij godzijdank wel de voorwaarde dat […]

De valse tonen in de Europese hymne

Landen mogen dan autonoom zijn, het is van levensbelang dat de aangesloten landen zich binnen de democratische beginselen van de Unie blijven gedragen

Voor het eerst in onze geschiedenis is er in onze regio voor een hele generatie een leven zonder oorlog. Een ongekende weelde. Al meer dan zeventig jaar blijft onze democratie en die in de ons omringende landen fier overeind, ook al zijn er figuren en bewegingen die hun uiterste best doen om alles in onbalans […]

Alleen links populisme kan de strijd met rechts populisme aan

Dat er in Nederland behoefte bestaat aan een man, een partij, die krachtig stelling neemt tegen het rechtse politiek van mensen als Wilders en Baudet lijkt evident.

In de visie van Belgische politiek filosoof Chantal Mouffe is links populisme de enige manier om met enig succes het neoliberalisme en het rechts populisme te bestrijden. Zij vindt gehoor bij Pablo Iglesias, leider van het Spaanse Podemos die zich in zijn politiek handelen door haar geïnspireerd weet. Samen met het Griekse Syriza, hoewel vooralsnog […]

Weet Sander Dekker van het bestaan van de Vlaamse omroep?

Laat de publieke omroep met rust en zoek bezuinigingen, zo die al nodig zijn, op andere fronten, zoals een concrete en uitgebreide samenwerking met de Belgische taalgenoten

Net als velen met mij volg ik de rechtstreekse verslagen van de Tour de France. Ik doe dat soms via NPO1, maar, vanwege het meer deskundige, inhoudelijker en niet zelden vermakelijke commentaar vooral via de Vlaamse zender Eén. We hebben die keuze, maar waarom eigenlijk? De afgelopen jaren is fors op de publieke omroep bezuinigd […]

De schijnpositie van D66

De kiezer mag zich wederom klaarmaken voor verkeerde keuzes in het najaar. Misschien moeten we met elkaar toch maar eens wat principiëler worden

Een nieuw te vormen kabinet weet zich bij voorbaat verzekerd van veel kritiek. Het zal, als de maatregelen eenmaal publiek worden, vooral op afkeuring kunnen rekenen. Een grote groep kiezers zal opnieuw teleurgesteld raken in de partij aan wie dit keer de stem was toevertrouwd. De zogeheten gebroken beloftes zullen de basis zijn voor de […]

De EU en het egoïsme van lidstaat Nederland

Wouter Bos gaat de komende maanden naar de lidstaten om de kandidatuur van ons land te promoten en zo te voorkomen dat landen als Griekenland, Italië, Spanje, Portugal of zwakkere Oost-Europese leden van de Unie er met de economisch gezien aantrekkelijke buit vandoor gaan.

Als er snoepjes gestrooid worden is er altijd wel zo’n knulletje dat ineens met volle handen staat, terwijl sommigen beteuterd en met lege handen toekijken. Dat jongetje is Nederland. Toen de Brexit zich aandiende stond ons land meteen vooraan om de Londense ‘City’ te verleiden tot een overtocht naar Amsterdam en in die pogingen instellingen […]

Wegproblemen of weg problemen

Het dichtslibben van Nederlandse wegen is een gevolg van gebrek aan visie

Op tal van terreinen mag Nederland een vooruitstrevend land genoemd worden. Dat geldt echter zeker niet voor verkeer en (openbaar) vervoer. Toen in 1854 in Londen de eerste ondergrondse ging rijden kwam er in Nederland pas zeventig jaar later een eind aan de paardentram. De metro was intussen in Londen en ook in Parijs een […]

Meer zien