Gevonden voor

  • Defensie

Het wordt tijd dat Nederland meer investeert in Defensie

Niet voor oorlogvoering, maar om Nederlandse militairen de mogelijkheid te geven de vrede in fragiele landen te bewaren

Europese landen moeten meer geld uitgeven aan defensie. Dat is vooralsnog de enige duidelijke les die we kunnen trekken uit de verkiezing van Trump als president voor de Verenigde Staten. De les wordt door de meeste NAVO-landen best graag getrokken. Bijna geen land voldoet aan de norm om 2% van het BBP uit te geven […]

Een Europees leger is goedkoper, veiliger en effectiever dan verhoging defensiebudget

Om militair zelfstandig te worden dienen de EU landen hun defensieuitgaven niet omhoog te brengen, maar hun militaire apparaat centraal te organiseren

Te weinig geld? Het is een gedachte die je de afgelopen tijd wel vaker hoort: de Europese landen geven veel te weinig geld uit aan defensie. De NAVO zou voornamelijk op Amerikaanse investeringen draaien, en de Europese staten nemen hun verantwoordelijkheid niet. De cijfers lijken dat te onderstrepen: Gemiddeld geven de Europese lidstaten nog niets […]