Gevonden voor

  • Dierenwelzijn

De grote ‘reis’ van het kleine kalfje

Transport van dieren is een misdadige activiteit. Hoe stoppen we deze bizarre tweedeling tussen mens en dier in de samenleving?

Kalfjes van nog geen twee maanden mogen weer gaan reizen. Het klinkt als een nieuwe Nederlandse tekenfilm. Bertha en haar kinderen naar Ibiza. Laten we het vriendelijker maken voor de mensen door een eufemisme te gebruiken voor transport. De werkelijkheid is anders. Laat Rutte, Buma en Pechtold, het motorblok van Holland, meereizen met een kalverentransport. […]

Schrijnende situatie op paardenmarkten, raad wil niets veranderen

Het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden houdt feitelijk niet veel meer in dan dat alles bij het oude kan blijven. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk?

Helaas heb ik heb al heel wat geschreven over de paardenmarkten in ons land en de ellende die deze markten voor de paarden met zich meebrengen. De staatssecretaris leek hier nu ook eindelijk van overtuigd en heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) opdracht gegeven een zienswijze op te stellen waarmee het welzijn van de paarden […]

Vlaamse minister gaat proberen dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren

‘Kalfje weghalen bij moeder beter is voor de koe? Absurd’

'Het stellen dat het op grond van dierenwelzijn beter zou zijn om een moeder te scheiden van haar kind is simpelweg absurd en een duidelijke wetsovertreding.'

“Haal je een kalf binnen 6 uur bij de moeder weg, dan gaat dat geruisloos”, zo luidde de kop in het NRC, ingegeven door het CDA-Kamerlid Maurits von Martels. Diverse onderzoeken zouden onderbouwen waarom op grond van dierenwelzijn het beter zou zijn om het kalfje direct weg te halen bij de moeder. Los van de […]

De onthuftering van het beest

Rutte wil mensen aanspreken op hun gedrag. Laat het normale gedrag daarom ook zien aan de tafel van de informateur: laat dierenwelzijn niet onderaan bungelen

De motie van Esther Ouwehand (PvdD) om camera’s op te stellen in slachthuizen werd met een meerderheid aangenomen. Drie partijen stemden tegen. We kunnen het de as van het kwaad noemen voor het dier in Nederland. Het CDA, de VVD en de SGP traineren al decennialang vooruitgang van dierenwelzijn. Altijd is er wel een argument […]

Drachtige koeien en slachthuizen

Alles wordt in het werk gesteld om de burger maar gerust te stellen, met als enig doel de verkoop van het dagelijkse stukje vlees niet in gevaar te brengen

Iedereen die de horrorbeelden heeft gezien van het mishandelen van varkens in het slachthuis van Diest, na een ellendig leven te hebben gehad in de mestfabriek waar de dieren tegen zo laag mogelijke kosten zo snel mogelijk vetgemest worden, was hevig (en terecht) verontwaardigd. De beelden brachten weer de standaardreacties teweeg: excuses slachthuis, verbeteren situatie […]

Uw oude dag is verzekerd. Met dierenleed

Ondanks alle mooie woorden, ondanks alle beloften, blijft de positie van dieren in de BV Nederland uiterst precair

Eerder dit jaar wees onderzoek van de Europese Commissie uit dat 94 procent van de bevolking in de Europese Unie de bescherming van dierenwelzijn belangrijk vindt. In het Verdrag van Lissabon staat dat bij het maken van wetten en beleid ten volle met dierenwelzijn rekening gehouden moet worden. Nederland heeft expliciet de intrinsieke waarde van […]

Volgende pagina »