Gevonden voor

  • Nederland

Wat maakt de Nederlandse samenleving uniek?

"Maakt een waarde je wel uniek? Zijn deze waarden wel bepalend om een Nederlandse identiteit aan te geven?

De afgelopen periode hebben we het weer veel voorbij horen en zien komen: We moeten onze Nederlandse cultuur beschermen, onze Nederlandse identiteit. Daarbij zijn allerlei waarden benoemd. Waarden waar niemand over zal twisten dat ze belangrijk zijn. Alleen maakt een waarde je wel uniek? Zijn deze waarden wel bepalend om een Nederlandse identiteit aan te geven? […]

Participatieverklaring: ons land heeft altijd gelijk

Toch is het ook een nuttig document. In een steeds meer van vreemdelingenhaat vergeven land is het handig een document bij je te hebben waarin staat dat haatzaaien verboden is

Donderdag heeft de Tweede Kamer de participatieverklaring goedgekeurd. Als ze in de senaat ook applaus geven – en dat zal wel – moet elke nieuwkomer in Nederland deze verklaring ondertekenen. Het komt erop neer dat je met de handtekening je belooft je te niet alleen te zullen gedragen naar de daarin opgesomde normen en waarden, […]

Wat plaatsnamen als Culemborg en Leeuwarden eigenlijk betekenen