Gevonden voor

  • Onderwijs

Het onderwijs heeft de lof der zotheid nodig

Het is tijd voor een revolte in het onderwijs. Als je leerlingen echt gelijk wilt behandelen, behandel ze dan zo verschillend mogelijk

Tijdens een van mijn avondwandelingen kwam een nogal vreemde vraag in mij op. De vraag luidde: ‘Welke van onderstaande opdrachten is het makkelijkst uit te voeren?’ A: Zoek tien juffen/meesters die de CITO-toets voor kleuters belachelijk vinden maar hem toch afnemen B: Zoek tien juffen/meesters die de CITO-toets voor kleuters een uitstekende zaak vinden en […]

De staat van het onderwijs

Wat de regering blijkbaar niet door heeft, is dat kansenongelijkheid juist gecreëerd wordt en de verschillen steeds groter dreigen te worden

In 2017 vieren wij in Nederland de 100-jarige vrijheid van het onderwijs. Dit wil zeggen dat iedereen in ons land inmiddels op de kop af honderd jaar de vrijheid heeft om een school te stichten die past bij een bepaalde geloofsovertuiging of ideeën omtrent levensopvattingen. Met een officiële term ook wel ‘onderwijspacificatie’ genoemd. Een prachtig […]

Integreer populisme in burgerschapsonderwijs

Investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst als zuurstof voor gestold onbehagen of schools populisme, is de basis voor leerlingen te vormen als waardengedreven burgers

Het funderend onderwijs heeft meerdere maatschappelijke opdrachten, waaronder het voorbereiden van de jeugd op een zo zelfstandig mogelijk leven als burger in onze maatschappij. In Nederland betekent dat concreet dat scholen hun leerlingen zorgvuldig en doelgericht opleiden tot verantwoordelijke, democratische en maatschappelijk actieve burgers. Burgers die gedeelde waarden (h)erkennen, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en het […]

Waar laat ik de liefde als ik geen juf meer kan zijn?

Zou ik een betere meester geweest zijn dan de juf die ik nu ben? Had ik meer begrip gehad voor jongens; meer overwicht; meer humor; meer nuchterheid?

Vandaag kreeg ik een brief  van Claudia de Breij met als aanhef ‘Lieve juf’. Nou ja, de brief was niet helemaal alleen voor mij, hij was gericht aan alle juffen die iedere dag het onderwijs opknappen met hun meisjesenergie. En Claudia is blij dat we dat iedere dag nog willen doen. Zou ik een betere […]

Weg met het achterhaalde centraal eindexamen

Gaan we ons losweken uit het keurslijf dat centrale eindtoetsing heet? Nederland is namelijk één van de weinige landen waar men centrale toetsing halsstarrig op een voetstuk heeft staan.

De Cito-stress is weer bijna achter de rug. Voor een jaar. De hype rondom het belangrijkste toetsmoment van basisschoolleerlingen zal binnenkort wellicht nog een laatste stuiptrekking gaan ondervinden, in de vorm van ontevreden ouders die de objectiviteit van de leerkracht in twijfel trekken. De scoringsdrang is immers tot ongekende hoogten opgestuwd door een kabinet dat […]

Na een taal- en rekentoets, nu ook een tekentoets?

Creativiteitsontwikkeling is, naast de onderschatte basis van alle andere vakken, een verrijking voor een onontdekte wereld die gestuurd kan worden door eigen fantasie

Het gaat al geruime tijd niet goed met de resultaten van onze leerlingen op taal- en rekengebied. Er is reeds jarenlang een dalende lijn te zien in de PISA-rankings (grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek), die elke drie jaar een afspiegeling zijn van het mondiale taal- en rekenniveau van leerlingen. De meest recente onderzoeken stammen uit 2015. […]

Een oude man zeurt over onderwijs

De doelstellingen zijn nu al weer zo´n twaalf jaar oud en passen niet meer bij de eisen van de tijd. Wat moet er dan gebeuren?

De Tweede Kamer maakt zich deze week druk over het Nederlandse onderwijs: dat moet op de schop want de leerlingen voelen zich onvoldoende uitgedaagd. Geen wonder, het is verouderd. De doelstellingen zijn nu al weer zo´n twaalf jaar oud en passen niet meer bij de eisen van de tijd. Wat moet er dan gebeuren? Als […]

‘Tijd dat we de segregatie in het onderwijs een halt toeroepen’

"Als volwassenen willen dat kinderen elkaar leren respecteren, waarom geven we dan zelf het slechte voorbeeld door kinderen te scheiden op basis van religie of afkomst?"

Amsterdamse scholen zijn nog steeds sterk gesegregeerd. Vier van de tien Amsterdamse basisscholen heeft een eenzijdige samenstelling, bleek vorige uit onderzoek van de gemeente. En dat is merkwaardig. Onze stad kent een rijk scala aan culturen, achtergronden, opleidingsniveaus en inkomen. Waarom zijn onze scholen daar dan geen afspiegeling van? Een deel van de verklaring is […]

De eindtoetsen van het basisonderwijs zijn een ‘fopoplossing’

Hoe hard men de discussie ook wil voeren, de eindtoets zorgt juíst voor een kloof in de kansen tussen leerlingen van diverse soorten afkomst

De voorbereidingen op het jaarlijks terugkerende ‘eindexamen’ in het primair onderwijs zijn al geruime tijd gaande. Vóór 1 februari moesten de basisscholen zich reeds hebben ingeschreven voor een van de eindtoetsen die per 2015, naast de bekende Cito-toets, goedgekeurd zijn: Route8 of de IEP-eindtoets. Vanaf dit jaar zijn er nog drie nieuwe eindtoetsen bijgekomen waaruit […]

Volgende pagina »